firemni-programy.cz > teambuilding > týmové hry

Týmové hry

Systém tvoření týmových vazeb pomocí indoor nebo outdoor her. Zábavnou formou se tvoří neformální vazby mezi jednotlivci na základě společného prožitku, komunikace a sdílení, dochází k prohloubení pocitu zodpovědnosti za týmový výsledek. Zpravidla se jedná o pohybově zaměřené hry s důrazem na vzájemnou komunikaci.

Časová náročnost: min.1 hodinu, doporučený čas 3 – 4 hodiny

  • team building
  • team bonding
  • problem solving