firemni-programy.cz > o společnosti

O společnosti

Společnost vznikla v roce 1994 původně jako incomingová firma. V následujících dvou letech prošla firma rozvojem a začala s organizací zájezdů. Od roku 1996 se začala organizovat outdoorové programy organizováním vodáckých zájezdů a akcí. V následujících letech se outdoorový záběr rozšířil a došlo k profesionalizaci personálu i materiálního zabezpečení. Od roku 1998 společnost spolupracuje se zahraničními partnery na tvorbě teambuildingových a outdoorových produktů.

V roce 2000 vznikla samostatná jednotka v rámci firmy CK Klíč s názvem Firemni programy.cz, která se specializuje na organizaci firemních akcí, Teambuilding, Event-marketingové akce a rozvíjí firemní programy. Rozvíjí se programy jako teambuilding, outdoor training, management training, company a family days, indoor programy, outdoor catering a další.

Každou zakázku zpracováváme na míru podle konkrétních cílu zadavatele.

Cílem a krédem společnosti je naprostá profesionalita, sledování cílů zákazníka, maximální míra zajištění, vysoká kvalita poskytnutých služeb.

Firemniprogramy.cz jsou organizovány Cestovní kanceláří Klíč s.r.o. od roku 1996. Společnost zajišťuje programy jak pro velké skupiny tak pro skupinky menší, jak pro malé firmy tak pro střední i veliké. Součástí programů je zejména Teambuilding, Outdoor, Events, ale i zajištění ubytování, kongresů a sympozií.

Cestovní kancelář Klíč s.r.o.

Pražská 59.              V Mezihoří 1213/15
541 01 Trutnov.        180 po Praha 8
Česká Republika

Jednatel a ředitel: Ing. Marek Skalický

IČO: 62061411
DIČ: CZ62061411 
Obchodní rejstřík: Krajský Obchodní Soud v Hradci Králové, oddíl C, složka 7263 od 01.12. 1994

Cestovní kancelář Klíč s.r.o. má uzavřenou Pojistnou smlouvu záruky pro případ úpadku, č. 17 106 00131 s Generali Pojišťovnou a.s. ze dne 10.12.2004. Pojistné pro rok 2009 bylo uhrazeno řádně ve výši 100 % ve stanoveném termínu.
Koncese k provozování cestovní kanceláře byla vydána Okresním živnostenským úřadem v Trutnově dne 21.11.2001 pod č.j. 0-030-03/01, s uvedením data vzniku práva provozovat živnost 16.12.1994.
CK Klíč vlastní živnostenské listy na tyto živnosti: Provozování Cestovní kanceláře, Poskytování tělovýchovných služeb, Pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí, Výchova a mimoškolní vzdělávání, Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, Pronájem a půjčování věcí movitých a Nákup a prodej, obchodní činnost. Nákup, prodej, půjčování, přeprava a uschovávání zbraní. Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva do zbraní.

Podle § 16 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace: 00014479/001