firemni-programy.cz > outdoor > speleologie

Speleologie

Prozkoumávání jeskyní a podzemních prostor, které nejsou běžně zpřístupněny veřejnosti. Dobrodružný napínavý program. Vžijete se do role objevitelů překrásných jeskyní, prozkoumáte nekonečné jeskynní labyrinty vyzdobené neporušenou krápníkovou výzdobou.

Vybavení

Přilba, čelová svítilna s rezervním zdrojem energie, teplé zašpinitelné oblečení, horolezecké a slaňovací vybavení (lano, sedací úvazek, karabiny, slaňovací osma, jumary nebo jiné zařízení na stoupání po laně.

Bezpečnost

Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti. Do podzemí se vypravíte s průvodcem, specialistou, znalým podzemních chodeb. Průvodce vám vysvětlí sestupovou i výstupovou techniku, vysvětlí, jak se jistit, dohlídne a obstará, aby jste byli při sestupech a výstupech správně zajištěni. Každý účastník má pochopitelně přilbu, aby se nezranil v nižších chodbách.

Charakter z hlediska Teambuildingu

ADVENTURE, FUN.

Naše přednosti

Zajistíme odborného průvodce, který zná příslušnou jeskyni, zapůjčíme veškeré speleologické vybavení (přilby, svítilny, sedací úvazky, lano, smyčky, karabiny, šplhadla, slaňovací osmu

Doporučené lokality

Moravský kras

Oblíbené programy

Ochutnávka speleololgie v jeskyních Moravského krasu – prohlídka veřejnosti nepřístupných prostor Rudického propadání.

Fotogalerie