firemni-programy.cz > indoor > dramatické hry

Dramatické hry

Outdoor nebo indoor hry, lze je kombinovat s ostatními aktivitami.Vyžadují zvýšenou pozornost účastníků, rozvíjí fantazii a kreativitu, sebereflexi a sebepoznání, uvědomění si svých předností a naopak.

Základním principem dramatických her je improvizace. Cílem je podněcování a posilování pozornosti a soustředění, představivosti, fantazie a myšlení, pohybové kultury, komunikace slovní i mimoslovní, techniky řeči a projevu vůbec, ale především kreativity. Dramatickými hrami lze navodit různé sociální role, vztahy a situace, s nimiž se setkáváte v životě, ale i ty, s nimiž se můžete v budoucnu setkat, anebo jež zůstanou nedostupné. Průběh situací lze vyzkoušet "nanečisto", bez vážných důsledků, zato s možností je opakovat, měnit a hledat lepší řešení, rozebrat celou situaci, a nahlédnout na ni z různých stran.