firemni-programy.cz > outdoor > drop in

DROP IN a Noční Dropin

„Útěk na svobodu“ nebo Noční drop-in Úkol návrat na základnu! noční hra, která je určena bud pro jednotlivce nebo skupinky s cílem, co nejrychleji a bezpečně se dostat z neznámého bodu na určené místo.

Vybavení

busola, mapa, baterka, (podložka a startovní číslo podle koncepce akce)

Bezpečnost

Individuální, účastníci jsou poučeni jak se mají chovat, v případě skupivého dropinu je možná účast jednoho instruktora v každé skupině, jako podpora a současně dohled nad bezpečností.

Charakter z hlediska Teambuildingu

Skupina je odvezena ze základny do volné přírody (i města), kde je problematické se orientovat, nebo je odvezena neznámo kam. Cestou skupina několikrát změní směr pochodu, aby byla znesnadněna orientace. Na povel instruktora se postupně jednotlivci vracejí zpět a to na čas.
Program je zaměřen na skupinové rozhodování, orientační schopnosti, rychlost a improvizace. Silný společný nebo individuální zážitek.

Možnost kombinovat

Se všemi outdoorovými sporty, s indoorem, s Icebreaker programy...

Naše přednosti

Mnohaleté zkušenosti, dokonalá příprava a pečlivý váběr terénu, profesionální vybavení, každá skupina dostane pro případ nouže lékárnu a GPS přístroj pro určení místa ve kterém se nachází. GPS přístroj je jen pro nouzové použití. Pro vlastní průběh je jeho použití zakázáno a proto je v zapečetěném pouzdru.

Doporučené lokality

kdekoliv (v přírodě i ve městě)

Fotogalerie