firemni-programy.cz > teambuilding

Teambuilding

Systém technik působících na rozvoj, poznání a zdokonalení jednotlivců nebo týmů. Tuto školu hrou lze aplikovat na všechny pracovníky od nejnižšího personálu, přes začínající managery, až k vrcholnému managementu, včetně senior managerů.

Systém tvoření týmových vazeb pomocí outdoorových aktivit, nebo indoor či outdoor her. Zábavnou formou se tvoří neformální vazby mezi jednotlivci na základě společného prožitku, komunikace a sdílení, dochází k prohloubení pocitu zodpovědnosti za týmový výsledek.

Teambuildingové programy mají tyto cíle:

 • Team Building (rozvoj týmové spolupráce a kooperace) - vytvořit dobře fungující tým
 • Team Bonding (tvoření a upevňování neformálních vztahů mezi členy týmu) - posílit týmové vědomí jednotlivců
 • Problem Solving (pomáhá zvládání neobvyklých situací tedy řešení problémů)
 • Komunikace a sdílení (rozvoj vzájemné komunikace na základě sdílení společných zážitků) - fungující mezipersonální vztahy
 • Stress-Press (technika odhalující osobnostní vlastnosti pod cíleným stresem)

Aplikujeme v teambuildingu tyto programové parametry:

 • Výběr účastníků
 • Stanovení cílů
 • Zařazení – stanovení rolí v týmu
 • Harmonizace osobnostních typů
 • Trénink jak pracovat společně
 • Podpora v týmu
 • Efektivní využití dostupných prostředků
 • Komunikace mezi členy týmu a vedoucím týmu 

Jsme specialisté na na:

 • Firemni teambuildingové programy
 • Firemní výcvik týmové práce
 • Přípravu programu v různých prostředí s využitím zážitkové pedagogiky - outdoor a indoor

Dokážeme:

 • stmelit kolektiv
 • odblokovat problematickou firemní komunikaci mezi jednotlivci
 • pomůže navázat neformální vztahy
 • připravit zaměstnance na specifické úkoly
 • vytvořit týmového ducha
 • vytipovat určité zadané typy pracovníků